Magdalena Ribbing talar om sin nya bok "Ribbings etikett"

ribbings-etikett

Magdalena Ribbing, ordförande i Thielska Galleriets Vänner, berättar om sin i dagarna nyutkomna, nyskrivna och moderna etikettbok Ribbings etikett. Gott om tid för frågor!

I boken beskrivs gamla traditioner och nya vanor, ursprung och bakgrund, seder och bruk – många vedertagna, andra nyskapade för vår tid, andra återigen framåtblickande. Alla är bra att känna till – att följa, använda delvis eller avstå ifrån.

Hur gör jag i vardagen och hur gör jag till fest? Kan jag ta med mig mitt eget privata jag in i arbetslivet? Räcker det med lite humor och ärlighet för att lyckas vid mångkulturella möten? De ständiga frågorna om klädsel vid olika tillfällen besvaras utförligt.

Ribbings Etikett är en bok om folkvett och finess, om umgängeskonst och social kompetens i glädje och sorg, i vardag och till fest, i arbete och fritid i formella såväl som informella sammanhang.

Under eftermiddagen finns författaren på plats för att signera sin bok, som säljs till specialpriset 200 kr denna dag.

Arrangör: Thielska Galleriets Vänner.
Afternoon Tea före och efter samtalet i Café Monika Ahlberg.