Kvällsvisning med litteratur

Torsdagen 20 november kl. 18

Litteraturen och konsten har alltid funnits sida vid sida på Thielska. Ernest Thiel skrev själv dikter och familjen umgicks med författare som Hjalmar Söderberg, Oscar Levertin och Ellen Key. Med utgångspunkt i ett urval av konstverk och texter gör konstpedagog Carl Tiberg en visning där texterna leder vägen i salarna. Följ med på visning med läsning!

Ingår i museientrén, ingen föranmälan.