Bokcirkel (fortsättning) med Hjalmar Söderbergsällskapet

Hjalmar Söderberg
Vi läser och diskuterar Hjalmar Söderbergs roman Doktor Glas under sakkunnig ledning av Nils Sjöstrand, ordförande i Hjalmar Söderbergsällskapet.

Boken är en av den svenska litteraturens stora klassiker. Doktor Glas påbörjades sommaren 1902 och färdigställdes i slutet av 1905. I november 1903 bodde Söderberg periodvis i Thiels stipendiebostad i Neglinge för att få arbetsro. Och sommaren 1904 flyttade Söderberg in hos "Thiels"

Bokcirkeln omfattar tre kvällar och inleds 19 februari. Anmälningsavgift för alla tre kvällar: 500 kr.

Thielska Galleriets bokcirkel. Vandring i Doktor Glas fotspår med Nils O Sjöstrnd, ordförande i Hjalmar Söderbergsällskapet

Thielska Galleriets bokcirkel. Vandring i Doktor Glas fotspår den 29 mars 2015 med Nils O Sjöstrand, ordförande i Hjalmar Söderbergsällskapet.