Arkitekturhistorikern Martin Rörby berättar om Thielska på Antikmässan 22 maj

16 maj 2022

På söndag 22 maj kl 13.00 gästar arkitekturhistorikern Martin Rörby Antikmässan i Stockholm med temat "Passionen som byggnad. Om Ernest Thiel, Ferdinand Boberg och galleriet på Blockhusudden". Martin Rörby är en av författarna i antologin Thielska Galleriet. Konsten-huset-tiden (Bokförlaget Langenskiöld) där han skriver om Thielska Galleriets fascinerande arkitektur från förra sekelskiftet.

Läs mer om evenemanget

Martin Rörby har tidigare varit engagerad vid Arkitekturmuseet, där han bland gjorde den stora utställningen om Ferdinand Boberg 1992 och han disputerade 2003 vid Stockholms universitet på en avhandling om arkitekten David Helldén. År 2018 belönades han med Olle Engkvist-medaljen av Stockholms Byggnadsförening för sina folkbildande insatser inom arkitektur- och stadsbyggnadsområdet.

Antologin Thielska Galleriet. Konsten-huset-tiden finns att köpa i museibutiken och i vår webbshop.