Press "Spegling är första steget mot konst" – Tora Vega Holmström

Tora Vega Holmström, Självporträtt med blå klänning, ca 1916, privat ägo. Foto Per Myrehed

Jessica Kempe, Friskt och djärvt färgmåleri av Tora Vega Holmström på Thielska Galleriet, Dagens Nyheter, 2022-09-14