Symposium. Tyra Kleen – ett återupptäckt konstnärskap

Välkommen att anmäla dig till ett symposium om den internationellt verksamma konstnären Tyra Kleen (1874–1951).

Thielska Galleriet har samlat ledande forskare och specialister för att under en eftermiddag lyfta fram olika aspekter på Tyra Kleens konstnärskap och liv. Målet är att sprida kännedom om ett förhållandevis okänt konstnärskap  samt stimulera till ny forskning. Symposiet arrangeras med anledning av utställningen Tyra Kleen (1874-1951). Konstnär, vagabond, äventyrare, som visas på  Thielska Galleriet 16 juni–23 september 2018.

Symposiet vänder sig både till en kulturintresserad allmänhet och till den akademiska världen. Vi välkomnar även pressen. Symposiet är gratis – ordinarie museientré gäller.
Anmälan till: sophie.allgardh@thielskagalleriet.se

Program
Kl 13.00
Sophie Allgårdh, producent och moderator för symposiet
Välkomstord och introduktion

Patrik Steorn, museichef Thielska Galleriet

Kerstin Hermelin, släkting och förvaltare av Tyra Kleens kvarlåtenskap
Tyra Kleen och hennes bakgrund

Karin Ström Lehander, konstvetare och universitetsadjunkt, Institutionen för kultur och kommunikation, Linköpings universitet
Tyra Kleen – konstnär och kvinna vid förra sekelskiftet

Niclas Franzén, fil mag. i konstvetenskap och adjunkt vid Institutionen för kultur och kommunikation, Linköpings universitet
Tyra Kleen och symbolismen

Per Faxneld, fil dr. och lektor i religionsvetenskap vid Institutionen för historia och samtidsstudier, Södertörns högskola
Konst och esoterism kring sekelskiftet 1900

Kaffepaus med hembakt från Café Monika Ahlberg

Elisabet Lind, fd intendent för Sydostasiensamlingarna vid Etnografiska museet i Stockholm
Tyra Kleen och den rituella dansen. Akvareller och gouacher från Java och Bali

Birte Bruchmüller, doktorand vid Institutionen för kulturvetenskaper, Göteborgs Universitet
Tyra Kleen och det universella, transnationella estetiska spåret i den kontinentala tidiga modernismen

Slutord och diskussion