Bildanvändning

Thielska Galleriet är en verklig bildskatt. Vill du använda bilder av de konstverk som finns i samlingen, bilder av byggnaden, husets interiörer eller parken? Bilder i högupplöst format finns av största delen av museets konstverk, konsthantverk och möbler.

Thielska Galleriets bilder av samtliga samlingar kommer att finnas fritt tillgängliga att ladda ner som medelhögupplösta JPG-filer via vår hemsidas nya ”sök i samlingarna” som lanseras senast 2021. Under våren 2020 finns högupplösta bilder (TIF) av konstsamlingen för fri nedladdning och användning via Wikimedia Commons. Bilderna tillhör Public Domain och är en del av vårt gemensamma kulturarv. Vem som helst kan använda bilderna fritt till alla ändamål.

För tillgång till Thielskas högupplösta bilder i formatet TIF av konsthantverk och möbler, kontakta museet med din förfrågan per e-post info@thielskagalleriet.se

Ca 100 konstverk i samlingen går under BUS eftersom upphovsperson ej varit död i mer än 70 år. Spridningen och användningen av bilder på dessa verk är ej kostnadsfri. Användare ansvarar för att kontrollera eventuell upphovsrätt hos Bildupphovsrätt i Sverige (f.d. BUS).

Kostnad för administrativ avgift (momsfritt)

En hanteringsavgift på 1000 kr/bild gäller för de bilder som ännu ej finns tillgängliga digitalt för allmänheten.

Konstverk kan fotograferas efter begäran, beställaren står för omkostnader. Kontakta oss för prisuppgift.

Bilden skickas högupplöst till önskad e-postadress med Sprend eller liknande e-posttjänst.

Kontakta museet med din förfrågan per e-post info@thielskagalleriet.se

Uppge vilken/vilka bilder eller motiv du söker. Ange även fakturaadress, kontaktperson och kontaktuppgifter.

 

Vid användning av bild till publikation eller dyl., vänligen sänd ett exemplar av publikation/produkt till museets arkiv.

Adress:
Thielska Galleriet
Sjötullsbacken 6-8
115 25 Stockholm