Ny bok: "Ulf Linde. Essays from a Lifetime in the Arts"

27/5 2023 kl. 08:36


Ulf Linde (1929–2013) hade en särställning i svenskt kulturliv i mer än sex decennier. Med sin intellektuella lekfullhet och bländande formuleringskonst blev han på 60-talet en tongivande konstkritiker i Dagens Nyheter. I den moderna klassikern Spejare från samma tid förde han fram ett öppet konstbegrepp med betraktaren som aktiv medskapare av verket.

Han hade också ett livslångt engagemang i Marcel Duchamp och i dialog med konstnären återskapade Linde viktiga verk i perfekta repliker, som nu ingår i Moderna Museets samlingar.


Ulf Linde – chef på Thielska Galleriet i 20 år

Åren på Dagens Nyheter ledde vidare till en professur vid Kungl. Konsthögskolan och han inträdde i Svenska Akademien. Under Lindes chefskap på Thielska Galleriet 1977–1997 blev museet en viktig scen för utställningar och en programverksamhet som drog fulla hus. Linde var i botten musiker och jazzimprovisationens swing och rytm smittade av sig på hans hållning till livet och skrivandet.

Tio år efter hans död kommer nu ett urval av hans texter ut på engelska i en antologi med titeln Ulf Linde. Essays from a Lifetime in the Arts. Översättningen är gjord av Kerstin Lind Bonnier och Peter Galassi, tidigare chef för fotosamlingen på MoMa i New York. Museimannen och konstkritikern Olle Granath står för introduktionen. I juni lanseras antologin i New York där den på allvar får möta en internationell publik.

I Sveriges Radios P1 Kultur Reportage ”Tillbaka till Ulf Linde” berättar bokens redaktörer och översättare för konstkritikern Mårten Arndtzén om lyckan i att ge sig i kast med Ulf Lindes precisa språk. Lyssna här.

Ny utställning: "Ta vid. Andreas Eriksson och Edvard Munch"

05/5 2023 kl. 11:20

I morgon lördag 6 maj öppnar utställningen Ta vid. Andreas Eriksson och Edvard Munch.

Ta vid är en duoutställning med grafiska verk av Andreas Eriksson (f. 1975) och Edvard Munch (1863–1944). Munch var en viktig konstnär för Signe Maria och Ernest Thiel och på Thielska Galleriet finns en samling med nästan hundra grafiska blad av den norske konstnären. I Ta vid lyfts ett urval av Munchs grafiska blad fram i dialog med Andreas Erikssons verk. Eriksson är en välkänd samtidskonstnär som har representerat Sverige på Venedigbiennalen (2011) och ställt ut separat på bland annat Bonniers konsthall, Akvarellmuseet på Tjörn och Skissernas museum i Lund. Han är kanske mest känd som målare men har även arbetat med grafik sedan tonåren.

Utställningen belyser de båda konstnärernas distinkta stilar men visar samtidigt hur de tillsammans lockar fram något tidigare okänt i varandras verk. När Erikssons och Munchs verk på ett fritt sätt möter varandra luckras idén om en linjär konsthistoria upp. Bilderna lösgörs ur de sammanhang vi är vana vid. När deras verk från olika tider placeras nära varandra uppstår en relation åt båda håll.

Utställningen visas i Söderbergrummet på plan 2 och i den angränsande passagen intill Salongen samt i Tornrummet högst upp i museet – en intimitet som passar båda konstnärskapen.

Till utställningen ges en rikt illustrerad publikation ut av konstnären.

Utställningsperiod 6 maj–1 oktober 2023

Läs mer

Nya Munchmuseet öppnar i Oslo

21/10 2021 kl. 09:00

I helgen öppnar det nya Munchmuseet i Oslo. Den sextio meter höga byggnaden med tretton våningar rymmer drygt 40 000 objekt och blir ett av världens största museer över en enskild konstnär. Museet som kostat 3,5 miljarder norska kronor ligger granne med Operahuset i den nya stadsdelen Bjørvika i Oslos gamla hamn.

Med den vinklade överdelen i 20 grader – "knäcken" – tänker sig den spanska arkitektbyrån Estudio Herreros att huset bugar sig för Oslo, Edvard Munchs födelsestad. Byggnaden är delvis genomskinlig och på kvällen lyser ljuset genom fasaden, som är gjord av veckad perforerad aluminium.

Skriet har fått ett eget rum

Före sin död testamenterade Edvard Munch (1863–1944) hela kvarlåtenskapen till Oslo kommun och diskussionen om att flytta samlingarna till ett nytt museum inleddes i början av 2000-talet. Beslutet om en flytt fattades 2008, men vägen framåt blev krokig och den första byggstenen lades först 2016.

Det nya museet innehåller elva utställningssalar samt biograf, bibliotek, butik och restauranger. Målningen Skriet, som finns i flera versioner, har fått ett eget rum på fjärde våningen. På ett annat plan har man återskapat första våningen i det hus i Ekely där Edvard Munch bodde under sina 28 sista år.

Arvet efter Munch blir tillgängligt

I arvet efter Munch fanns 1100 målningar, 6 800 teckningar och skisser, 18 200 grafiska blad och 13 skulpturer. Dessutom ingick en stor samling originalfotografier av Munch, tryckplåtar och litografiska stenar och över 10 000 texter och brev. Allt detta finns nu tillgängligt för visning och forskning i det nya museet.

Bland premiärutställningarna märks Tracey Emin / Edvard Munch. Själens ensamhet. Den brittiska konstnären visar i sin första större utställning i Norden hur Edvard Munch influerat hennes konstnärskap. Det nya Munchmuseet öppnas officiellt av det norska kungaparet den 22 oktober. Staden bjuder samma dag in till en stor  gatufest med musik och överraskningar.

Thielska Galleriet äger en av de mest betydelsefulla samlingarna utanför Norge  av den norske konstnären. I "Munchsalen" visas bland annat Förtvivlan från 1892, den första målningen i Skriet-sviten.
Läs om Edvard Munch och Ernest Thiel här >>

Thielska inleder samarbete med Riksantikvarieämbetet

06/5 2021 kl. 11:09

Konservatorer från Riksantikvarieämbetets Kulturarvslaboratorium i Visby besöker denna vecka Thielska Galleriet för att med ett mobilt röntgenrör, UV- och IR-ljus fotografera fyra äldre målningar i museets samling. Verken är tillskrivna Lucas Cranach den äldre, El Greco respektive Tintoretto, tre av Europas främsta renässanskonstnärer.

Med den digitala tekniken ​blir bilderna direkt tillgängliga. Det går att tyda lager av restaureringar och konserveringstekniker som använts genom åren och därigenom delvis bekräftar verkens ålder. Tintorettos målning Kristi begråtande – ett inköp Ernest Thiel gjorde genom den tyske konsthandlaren Paul Cassirer – visar sig vara ett lapptäcke av dukarterna tuskaft och kypert som fogats samman vid olika tidpunkter.

– Det handlade inte bara om att restaurera och konservera äldre verk in i det längsta utan också om att göra dem gångbara på konstmarknaden, säger Charlotta Nordström, projektledare för ”Hemmuseum som digitalt kulturarv – Thielska Galleriet” och initiativtagare till undersökningen av det äldre måleriet.

Viktiga pusselbitar

Riksantikvarieämbetets materialtekniska fotodokumentation blir viktiga pusselbitar i nästa steg då internationella experter fortsätter analysen och tolkningen med konstvetenskapliga metoder. Genom proveniensforskning (härledning av konstverkets ägare) är målet att följa verken så långt tillbaka i tiden som möjligt för att i bästa fall kunna säkerställa deras ursprung. En ​rådgivare för Thielska Galleriets samlingshistoriska forskning är den italienska konsthistorikern Sarah Ferrari, expert på venetianskt renässansmåleri och knuten till Nationalmuseums forskningsavdelning.

Fredag den 7 maj avslutas undersökningen​​ med fotografering med genombelysning av målningarnas baksidor. I framtiden finns även möjligheter att komplettera med multispektral fotografering, då verken dokumenteras genom olika våglängder av ljus.

Riksantikvarieämbetets Kulturarvslaboratorium i Visby är en resurs för statliga museer och stiftelser som utför tekniska och vetenskapliga undersökningar av konstverk inom ramen för heritage science.

This slideshow requires JavaScript.

Regeringsbeslut: Thielska får köpa tillbaka sina lokaler från staten

24/3 2021 kl. 21:27

Regeringen gav onsdagen den 24 mars klartecken till Thielska Galleriet att köpa tillbaka sina lokaler från Statens Fastighetsverk. Thielska har därmed kommit ett steg närmare ett övertagande av det bländvita palatset på Djurgården, som uppfördes för konstsamlaren Ernest Thiel vid sekelskiftet 1904–07 och som varit museum sedan 1925.

– Äntligen, det är ett beslut vi väntat på länge, säger Peter Egardt, ordförande i Stiftelsen Thielska Galleriet. Nu återstår att komma överens med Fastighetsverket för att få till ett formellt överlämnande. Det är en del teknikaliteter som ska lösas.

Riksdagen godkände ett återköp i juni 2020, men för att verkställa beslutet krävdes grönt ljus från regeringen. Om allt går enligt planerna kommer affären att vara i hamn i höst, tror Peter Egardt.

Stiftelsen donerade byggnaderna till staten 1982 på grund av stora underhållsbehov. Men sedan dess har hyreskostnaderna skjutit i höjden och stiftelsen ser fördelar med att själv förvalta lokalerna, som vid sidan av palatset också omfattar ett annex – båda ritade av stjärnarkitekten Ferdinand Boberg. Marken förvaltas av Kungliga Djurgårdsförvaltningen.

Efter det positiva beslutet i riksdagen för knappt ett år sedan tog Thielska emot en donation om 25 miljoner kronor av en mecenat – pengar ämnade för återköpet. Prislappen för överlåtelsen blir minst 6,4 miljoner kronor, vilket motsvarar Fastighetsverkets investeringar sedan 1982. Återstoden av donationen kommer att användas till byggnadernas underhåll.

Ny antologi om Thielska Galleriet

10/3 2021 kl. 11:50

Thielska Galleriet är en av de mest lysande konstmiljöerna i Europa från sekelskiftet 1900. Det bländvita palatset på Djurgården uppfördes av finansmannen Ernest Thiel för hans samling av nordisk konst med namn som Carl Larsson, Bruno Liljefors och Edvard Munch. I en ny antologi, Thielska Galleriet: Konsten – huset – tiden (Bokförlaget Langenskiöld) belyser sju forskare och profilerade skribenter Thielska Galleriet som kulturarv.

De utförliga essäerna bidrar med nya perspektiv och ny kunskap om Ernest Thiels liv och verk, husets arkitektur, den omgivande parken, konstsamlingens sammansättning, konstsamlandets praktiker och inflytandet från filosofen Friedrich Nietzsche. I det sista kapitlet diskuteras också Ernest Thiels nära band till pressen och det mediestrategiska spel som föregick statens förvärv av konstsamlingen och privatvillans omvandling till ett museum öppet för alla.

Thielska Galleriet: Konsten – huset – tiden är indelad i följande  kapitel:

Patrik Steorn: Ernest Thiel – ett biografiskt porträtt
Martin Rörby: En klanglåda för den moderna konsten
Catharina Nolin: Från skogsbacke till konstnärlig förfining – om trädgården
Per Widén: Thiels konstsamling och Thiels som samlare
Charlotta Nordström: Thiel och tidens konstsamlarpraktiker
Hans Ruin: Thiels Nietzsche
Sophie Allgårdh: Privatpalatset blir museum – en presshistoria

Redaktör och initiativtagare till boken är Patrik Steorn, tidigare museichef för Thielska Galleriet och idag museichef för Göteborgs konstmuseum. Nytagna bilder tillsammans med historiskt material ger liv åt essäerna och gör att läsaren kommer nära konsten och den dynamiska tidsandan vid förra sekelskiftet. Antologin är den första djuplodande publikationen om Thielska Galleriet sedan dåvarande museichefen Ulf Lindes katalog (1978) över samlingarna.

Thielska Galleriet: Konsten – huset – tiden säljs bland annat i Thielska Galleriets museibutik och webbshop.

Nyheten om statens förvärv av Thiels konstsamling och privatvilla blev förstasidesstoff i tidningarna, Svenska Dagbladet 20/12 1924.

Thielska Galleriets premiärdag som museum 7 januari 1925. Reportageteckning av Nils Ringström i Svenska Dagbladet 8/1 1925.

Donation till Thielska Galleriets samlingar

02/2 2021 kl. 12:23

Thielska Galleriet har genom en donation förvärvat en av de första studierna till Richard Berghs nationalromantiska målning Riddaren och jungfrun från 1897, ett av Thielska Galleriets och svensk konsthistorias mest betydelsefulla verk. Studien ger en inblick i konstnärens långa och bitvis mödosamma skapandeprocess fram till den färdiga målningen.

Den livfulla studien är utförd i olja på pannå och signerad med dedikationen: ”Embryot till en riddare tillegnadt Isaria af Dick”. Sångerskan Isaria (född Boklund) var gift med konstnären Oscar Björck och paret umgicks i kretsen kring ”Dick”, som Richard Bergh kallades bland vännerna, och konstmecenaten Ernest Thiel.

I skissen flödar solljuset in medan den färdiga målningen visar ett skymningslandskap. Penseldragen är också kraftfullare i skissen, men kompositionen är densamma som i det slutgiltiga verket. I förgrunden lägger en riddare i förgylld rustning sin hand på en ung flickans axel. Hon bär en vit fotsid klänning och håller en utblommad maskros i handen – en dubbeltydig symbol för liv och död, utslocknande och pånyttfödelse.

Temat med riddaren och jungfrun sysselsatte Richard Bergh (1858–1919) under hela 1890-talet. Medeltidsfantasier låg i luften, men framför allt fängslades han av de utblommade maskrosängar han mött på Gotland. I skymningen antog fälten en pudrig rosaröd ton. I Thielska Galleriets samlingar finns vid sidan av blyertsskisser och anteckningar flera studier i olja till Riddaren och jungfrun, men ingen av dessa visar hela motivet.

– Vi är mycket glada över att kunna införliva denna konsthistoriskt viktiga skiss i våra samlingar och tacksamma för att konstsamlarna Susan och David Werner från Pennsylvania, USA, tillsammans med  Thielska Galleriets vänförening har möjliggjort förvärvet, säger museichef Åsa Cavalli-Björkman. Richard Berghs förstudie har funnit sin plats intill målningen Riddaren och jungfrun i Matsalen, en trappa upp i museet. – Det känns som att skissen har hittat hem.

Susan och David Werner har samlat svensk konst i mer än tjugo år. Vid sitt första besök på Thielska Galleriet slogs de av konstsamlingens höga kvalitet och dess samspel med den tidstypiska miljön från sekelskiftet 1900. Med donationen av studien till Riddaren och jungfrun vill de visa sin tacksamhet mot museet som återkommande inspirationskälla.

Museologen Lennart Palmqvist om utställningen "Augusta Lundin. Sveriges första modehus"

20/12 2020 kl. 12:36

"Augusta Lundin. Sveriges första modehus". Foto: Per Myrehed

Museologen och kulturkritikern Lennart Palmqvist recenserar Augusta Lundin. Sveriges första modehus i senaste numret av Utställningskritik, Sveriges enda tidskrift för utställningar och museer. Under sin rundvandring i de sex tematiskt uppbyggda rummen slås han av "den ovanliga närheten objekten".

I artikeln får läsaren en inblick i de konservatortekniska överväganden som väglett de båda curatorerna, modejournalisten Lotta Lewenhaupt och scenografen Anna Bergman. I ett rum har de sköra klänningarna placerats bakom uppspänt tyg, ”så tunt att det knappt syns”. Utställningen med sin stramt hållna men välanpassade scenografi är, enligt Lennart Palmqvist, "en estetiskt tilltalande hyllning till Augusta Lundin" och skapad av två ”mycket modekunniga kuratorer”.

Läs hela artikeln om Augusta Lundin. Sveriges första modehus på tidskriften Utställningskritiks hemsida.

Vetenskapsradion Historias julklappstips: "Augusta Lundin. Haute couture på svenska"

17/12 2020 kl. 00:12

Modedrottningen Augusta Lundin hyllas i Vetenskapsradion Historias (Sveriges Radio P1) traditionsenliga julklappsspecial, där årets historieböcker summeras. Vetenskapsjournalisten Kristina Ekero Eriksson bläddrar tillsammans med programledaren Tobias Svanelid och Urban Björstadius i boken Augusta Lundin. Haute couture på svenska med texter av bland andra modejournalisten Lotta Lewenhaupt och dräkthistorikern Anna Bergman.

”Allt var inte slum och fattigdom i slutet av 1800-talet”, konstaterar man i inslaget som berättar om entreprenören Augusta Lundins legendariska modehus i tre våningar på Brunkebergs torg i Stockholm. Dit vallfärdade inte bara damer ur överklassen utan också framgångsrika kvinnor i kulturvärlden för att sy upp dräkter till baler, födelsedagar och begravningar. Författaren Selma Lagerlöf var en av Augusta Lundins många namnkunniga kunder.

Åtta forskare medverkar

Åtta forskare medverkar i boken, som fungerar som katalog till Thielska Galleriets pågående utställning Augusta Lundin. Sveriges första modehus (visas till 24 januari 2021). Kristina Ekero Eriksson understryker att boken, som också är hennes julklappstips, inte bara handlar om slösande vackra klänningar utan också om hantverket bakom, om vilka som sydde dräkterna och vem som bar dem.

Kvinnohistoria är ett hett tema och Vetenskapsradion Historia tar i sin julklappsspecial även upp Eugenie Brummer, Anna Whitlock och Alma Detthow, kvinnliga företagare och entreprenörer som brann för modern pedagogik och grundade egna skolor.

Augusta Lundin. Haute couture på svenska är utgiven på Appell förlag och innehåller nytagna bilder av fotografen Ewa-Marie Rundquist. Boken säljs bland annat i Thielska Galleriets webbshop och i Thielska Galleriets museibutik.

Radioinslaget om Augusta Lundin börjar 12 minuter in i programmet och är ungefär 4 minuter långt. Klicka för att lyssna.

Museet, parken och caféet håller kvällsöppet till kl 20 torsdagar i juli och augusti

11/6 2020 kl. 16:13

På torsdagar i juli och augusti håller museet, skulpturparken och Café Monika Ahlberg öppet till kl 20. I den grönskande, muromgärdade parken finner du bronskulpturer av Johan Tobias Sergel, Gustav Vigeland, Auguste Rodin och Aron Jerndahl. Inne i museet visas sommarens utställningen ”Dolda skatter ur Thielska Galleriets samlingar”  där verk som sällan visas tagits fram från museets magasin. Uppe i museets salonger finns den permanenta samlingen med nordisk konst från sekelskiftet 1900 med konstnärer såsom Carl Larsson, Edvard Munch och Eugène Jansson.

Fri entré till parken där det även finns servering.

Ordinarie entréavgift för besök inne i museet.

Varmt välkommen!

Vi ber alla besökare att följa anvisningar på museiområdet: hålla avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symptom. I enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer följer vi de allmänna restriktionerna om max 50 personer i museets publika delar samtidigt.

Läs brevväxlingen mellan Edvard Munch och Ernest Thiel

06/2 2020 kl. 14:44

I Ernest Thiels brevarkiv finns 62 stycken brev från Edvard Munch från åren 1905–1922. Majoriteten av breven och brevkorten är handskrivna kvitton för inköp av målningar och ett stort antal grafiska blad. Efter intensiva perioder i Lübeck, Weimar och Berlin, reste Munch våren 1907 till badorten Warnemünde för att återhämta sig. Där fann han en harmonisk plats att arbeta på och stannade i flera månader. Korrespondensen mellan Thiel och Munch från denna period avslöjar mecenatens viktiga roll i att möjliggöra Munchs vistelse i Warnemünde, liksom konstnärens resor till städer som Hamburg, Paris, Köln och Köpenhamn.

Edvard Munchs brev till Thiel är nu digitaliserade av Thielska Galleriet inom projektet "Hemmuseum som digitalt kulturarv" och går att ta del av på Internet Archive.

Läs Edvard Munchs brev till Ernest Thiel här >>

I Munch Museets digitala arkiv finns 32 digitaliserade och transkriberade brev av Ernest Thiel till Edvard Munch.

Läs Ernest Thiels brev till Edvard Munch här >>

Samtliga brev från Thielska Galleriets brevarkiv kommer senare att publiceras i museets egen online databas.

Thielska Galleriet släpper fria bilder på Wikimedia Commons

30/1 2020 kl. 14:15

Inför museets kommande utställning om Edvard Munchs fotografier har över 100 högupplösta bilder av museets samling av Munchs målningar och grafiska blad lagts ut på Wikimedia Commons. Bilderna tillhör Public Domain och är en del av vårt gemensamma kulturarv. Vem som helst kan använda bilderna fritt till alla ändamål.
– Vi ser fram emot att se Thielska Galleriets bildskatt spridas brett och användas flitigt, säger museichef Patrik Steorn
Under våren 2020 kommer ytterligare 700 bilder av museets konstsamling att finnas på Wikimedia Commons. Thielska Galleriets publicering av fria bilder på Wikimedia Commons är en del av digitaliseringsprojektet "Hemmuseum som digitalt kulturarv”.​ Digitaliseringsprojektet är finansierat av Riksbankens Jubileumsfond och i en nära framtid kommer museets samtliga samlingar att tillgängliggöras digitalt via museets egen databas.

Bilder Wikimedia Commons på hemsidan >>

Läs brevväxlingen mellan Ernest Thiel och Gustav Vigeland

04/6 2019 kl. 11:01

I Ernest Thiels brevarkiv finns 76 stycken brev från Gustav Vigeland till Ernest Thiel från 1900-talets början, vilka vittnar om en relation som i första hand var inriktad på konsten. Några av breven innehåller handskrivna kvittenser för Thiels köp av Vigelands skulpturer. Andra brev berättar om Thiels engagemang för att stötta Vigelands konst utanför den egna konstsamlingen.

Vigelands brev till Ernest Thiel är nu digitaliserade av Thielska Galleriet inom projektet "Hemmuseum som digitalt kulturarv" och går att ta del av på Internet Archive. Ernest Thiels drygt 60 brev till Vigeland är publicerade av Vigelandsmuseet och finns att läsa på Nasjonalbibliotekets hemsida.

Läs breven från Gustav Vigeland till Ernest Thiel >>

Läs breven från Ernest Thiel till Gustav Vigeland >>

Samtliga brev från Thielska Galleriets brevarkiv kommer senare att publiceras i museets egen online databas i projektet "Hemmuseum som digitalt kulturarv".

Kristi Himmelfärdshelgen - öppettider. Sjövägen till Thielska under Stockholm Marathon

29/5 2019 kl. 16:43

Under Kristi Himmelfärdshelgen är det sista chansen att se vår rosade utställning Systrarna Jobs. Keramik och textil. Mönsterglädje och blomsterkonst. Du kan läsa mer om utställningen under andra rubriker på vår hemsida.

Öppettider under Kristi Himmelfärdshelgen
Torsdag 30 maj, Kristi Himmelfärds dag, kl 12–17 (obs: ej kvällsöppet)
Fredag 31 maj kl 12–17
Lördag 1 juni kl 12–17
Stockholm Marathon 1 juni. Tips: Välj pendelbåt nr 80 till Blockhusudden, en kort promenad till Thielska. Buss- och bilvägar till Thielska är avstängda på grund av detta lopp.
Söndag 2 juni kl 12-17

Ladda ner turlista för båt nr 80

Thielska lånar ut två målningar av Hammershøi till Paris

08/3 2019 kl. 10:22

Thielska Galleriet lånar ut sina två målningar av den danske konstnären Vilhelm Hammershøi (1864–1916) till utställningen Hammershøi, the Master of Danish Painting, som öppnar på Musée Jacquemart-André i Paris den 14 mars. Det är första gången på tjugo år som Hammershøis målningar visas i en större utställning i Paris.

Målningarna Fem porträtt (1901) och Landskap (1900) förvärvades av Ernest Thiel 1905 i samband med en utställning med dansk konst i Göteborg och har hängt framme i Thielska Galleriet sedan palatset uppfördes 1905–1907.

Fem porträtt är ett av konstnärens mest centrala verk och föreställer från vänster konstnären Thorvald Bindesbøll, brodern och keramikern Svend Hammershøi, konsthistorikern Karl Madsen, Jens Ferdinand Willumsen och målaren Carl Holsøe. Vännerna är samlade vid ett avlångt bord, men var och en är innesluten i sig själv.  Många har grubblat över motivet och dess innehåll. Inte heller författaren Hjalmar Söderberg lyckades avkoda den gåtfulla målningen, men skämtade uppgivet om att dysterheten kanske berodde på att den skildrade fem personer men bara tre glas.

Vilhelm Hammershøis stilla och minutiöst komponerade målningar av framför allt interiörer har en psykologisk skärpa som fängslar. Den realistiska stilen och mjuka gråskalan får delvis sin förklaring i användningen av fotografiska förlagor.

Utställningen uppmärksammar Vilhelm Hammershøis nära band till Paris. Vid två tillfällen – 1889 och 1900 – medverkade han vid världsutställningen i den franska huvudstaden. Utställningen vill också lyfta fram det kreativa samarbetet med den närmaste kretsen där vännerna i Thielska Galleriets grupporträtt utgjorde kärnan.

Utställningen Hammershøi, the Master of Danish Painting pågår till 22 juli 2019.

Vilhelm Hammershøi, Landskap, 1900. Foto: Tord Lundh

Kurs i konsthistoria på Thielska i mars 2019

31/1 2019 kl. 13:38

Thielska Galleriet erbjuder under våren en kurs om "Konst och inredning vid sekelskiftet 1900" i samarbete med SvD Accent. Vid tre tillfällen (morgon eller kväll) fördjupar vi  oss i enskilda konstnärsöden, diskuterar tolkningar av centrala verk samt utforskar hur olika konstarter påverkade och stimulerade varandra under den dynamiska tidsandan kring 1900. Vi närmar oss begrepp  som symbolism, nationalromantik, jugend, vitalism och expressionism. I kursen kommer vi bland annat att titta närmare på Edvard Munch, August Strindberg, Carl Larsson, Anders Zorn, Bruno Liljefors, Eugène Jansson, Carl Wilhelmson och Gustaf Fjæstad.

Kursledare är Patrik Steorn, docent och chef Thielska Galleriet, Sophie Allgårdh, intendent Thielska Galleriet och tidigare konstkritiker i Svenska Dagbladet samt Anna Skoglund, chef för Rackstadmuseet i Arvika.

I pausen serverar matkreatören och kokboksförfattaren Monika Ahlberg välsmakande förtäring, som ingår i kursavgiften.

Kursen vänder sig till en konst- och kulturintresserad allmänhet. Kursen är även tänkt som ett komplement till universitetsstudier i konstvetenskap. Föranmälan gäller till SvD Accent.  Läs mer och anmäl dig

Tillfälle 1
Konstlivet i nationalromantikens era

Torsdag 21 mars 2019
kl 10.00–12.00 inkl. paus eller kl 17.30–19.30 inkl. paus

Se närmare på stämningsfyllt naturmåleri och stadsvyer i skymningsljus av konstnärer som Eugène Jansson, Bruno Liljefors och Karl Nordström. Porträtt och ljusa interiörer av Carl Larsson, nakna kullor av Anders Zorn och Eugène Janssons badhus berättar om längtan efter ett friare liv. Vi diskuterar nationalromantikens konst och kampen kring den radikala Opponentrörelsen, som stöttades av Ernest Thiel.
Föreläsare: Patrik Steorn, docent och museichef Thielska Galleriet

Tillfälle 2
Det inre landskapet: dröm, fantasi och själens outgrundlighet

Torsdag 28 mars 2019
kl 10.00–12.00 inkl. paus eller kl 17.30–19.30 inkl. paus

Det nordiska nittiotalet i litteratur och bildkonst förebådar Sigmund Freuds idéer om det mänskliga psyket. Vi diskuterar symbolism och expressionism med konstnärer som Edvard Munch, J.A.G. Acke, Olof Sager-Nelson, Ernst Josephson, Ester Almqvist, August Strindberg och Axel Törneman. Kursen anknyter också till litterära strömningar med författare som Oscar Levertin,Verner von Heidenstam och Hjalmar Söderberg.
Föreläsare: Sophie Allgårdh, intendent Thielska Galleriet, chefredaktör Paletten 2006–2010 och tidigare kritiker i SvD.

 

Tillfälle 3
Den livaktiga konstnärskolonin vid sjön Racken

Torsdag 4 april
kl 10.00–12.00 inkl. paus eller kl 17.30–19.30 inkl. paus

I blickfånget står den värmländska konstnärskolonin vid sjön Racken i Arvika som inkluderade både kvinnor och män. I den kreativa miljön suddades gränserna mellan konst och konsthantverk ut. Vi får höra om Gustaf Fjæstad och hans vävande systrar Anna Fjæstad och Amelie Fjæstad, om Christian Eriksson, Björn Ahlgrensson och om den lågmälde porträttören Stefan Johansson. Till Värmland lockades också västkustmålaren Carl Wilhelmson.
Föreläsare: Anna Skoglund, chef Rackstadmuseet i Arvika.

ORANGE DAY på Thielska Galleriet

24/11 2018 kl. 12:49

Söndagen den 25 november deltog Thielska Galleriet i ORANGE DAY, den internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor och flickor. En del av Ferdinand Bobergs bländvita palats från förra sekelskiftet badade då i orange ljus – en optimistisk färg tänkt att ge hopp om en bättre framtid för kvinnor över hela världen. Thielska Galleriet sällade sig denna dag till kulturbyggnader som Pyramiderna, Colosseum, Eiffeltornet och FN-skrapan.

Kampanjen ORANGE DAY startade 2008 på initiativ av FN:s dåvarande generalsekreterare Ban KI-moon för att uppmärksamma ett av världens mest utbredda folkhälsoproblem. Var tredje kvinna i världen har utsatts för fysiskt eller sexuellt våld under sin livstid. Våld innebär inte bara en allvarlig kränkning av de mänskliga rättigheterna utan utgör en global hälsofara.

Thielska Galleriet, ORANGE DAY, söndag 25 november 2018.

Foto: Kulturbyggnader över hela världen, ORANGE DAY.

Carl Larsson till Tokyo med inlån från Thielska

17/9 2018 kl. 13:49

Carl Larssons målningar och Karin Larssons inredningskonst är med sina skarpa konturer och dekorativa effekter starkt influerade av  japansk estetik. Den 22 september öppnar en omfattande utställning i Tokyo med målningar, möbler och textilier som förmedlar en idé om inredningsidealen i konstnärshemmet i Sundborn i Dalarna. Inlånen kommer från Thielska Galleriet, Carl Larsson-gården och Göteborgs konstmuseum.

– Carl Larsson sa själv ”såsom artist är Japan mitt fosterland.”. Mot den bakgrunden blir det extra intressant att visa hans konst i Japan. Det blir också spännande att se hur man kommer att lyfta fram den svenska nationalromantikens japanska rötter, säger Patrik Steorn, museichef, på Thielska Galleriet.

Azalea (1906) och Modellen skriver vykort (1902) tillhör de sju målningar av Carl Larsson som Thielska Galleriet lånar ut till utställningen Carl Larsson and his Home – Art of the Swedish Lifestyle som visas på Seiji Togo Memorial Sompo Japan Nipponkoa Museum of Art i Tokyo under tiden 22 september–24 december 2018.

Carl Larsson tillhörde Ernest Thiels närmaste vänner och målade porträtt av Ernest, hustrun Signe och deras två barn Tage och Inga-Maria. Det rum på Thielska Galleriet där dessa målningar hänger är inspirerat av makarna Larssons ljusa och färgglada inredningsideal. Sammanlagt förvärvades 25 konstverk av Carl Larsson till samlingen på Thielska: oljemålningar, akvareller, kolteckningar och grafiska blad.

Utställningen Carl Larsson and his Home – Art of the Swedish Lifestyle ingår i 150-årsfirandet av de diplomatiska förbindelserna mellan Japan och Sverige.

Läs mer om utställningen i Tokyo

Läs mer om Carl Larsson och Thielska Galleriet

Så tar du dig till Thielska Galleriet

07/9 2018 kl. 06:50

Buss 69 mot Blockhusudden (med hållplats Thielska Galleriet) har fram till 1 oktober ny sträckning på grund av ombyggnationer i stan. Mellan Karlaplan och Berwaldhallen stannar den vid Historiska museet och Strandvägen. Följande hållplatser är indragna: Djurgårdsbron, Styrmansgatan, Nybroplan, Kungsträdgården, Sergels torg och Centralen.

Färjan, Sjövägen 80, går till Blockhusudden som vanligt. (Obs att alla turer inte stannar vid Blockhusudden) SL-kort gäller ombord. Se http://www.sjovagen.nu/ för aktuell tidtabell.
Eller ring SL för att få hjälp med att planera din resa med buss eller båt på bästa sätt: 08-600 1000.

Ett alternativ är att cykla till Thielska genom ekdungar och längs glittrande vatten, eller ta spårvagnen till Waldemarsudde och promenera därifrån (ca 30 minuter) till Thielska Galleriet.

Parkeringsplatser  (taxa /parkeringsautomat) finns i anslutning till busshållplatsen "Thielska Galleriet". Ett fåtal parkeringsplatser finns även alldeles vid  museet. Biljett till dessa platser kan lösas vid den stora parkeringsplatsen. Swish fungerar ej.

Inställda bussar pga Tjejmilen 1 september 2018

21/8 2018 kl. 10:38

I samband med Tjejmilen lördag 1 september är buss 69 mot Blockhusudden helt indragen ca kl 11.30-16.00. Bilvägar runt Djurgården och Gärdet påverkas också av loppet. Färjan, Sjövägen 80, går till Blockhusudden som vanligt. SL-kort gäller ombord. Se http://www.sjovagen.nu/ för aktuell tidtabell. Eller ring SL, som hjälper dig att planera din resa på bästa sätt: 08-600 1000.

Ett annat alternativ är att cykla till Thielska genom ekdungar och längs glittrande vatten, eller ta spårvagnen till Waldemarsudde och promenera till Thielska därifrån

Allmänt: Buss 69 mot Blockhusudden (med hållplats Thielska Galleriet) har fram till 1 oktober ny sträckning: Mellan Berwaldhallen och Karlaplan stannar den vid Strandvägen och Historiska museet. Följande hållplatser är då indragna: Djurgårdsbron, Styrmansgatan, Nybroplan, Kungsträdgården, Sergels torg och Centralen.

Stängt pga golvvård 12 juni

12/6 2018 kl. 12:41

Museet är stängt 12 juni på grund av golvvård. Välkommen tillbaka i morgon onsdag 13 juni kl 12-17.

Begränsad framkomlighet 13 och 14 juni

12/6 2018 kl. 11:42

Onsdagen den 13 juni och torsdagen den 14 juni arrangeras Blodomloppet på Djurgården. Blodomloppet är ett motionslopp för löpare och gående med start och mål på ängarna kring Djurgårdsbrunns värdshus.

Första start är klockan 16:30 men redan timmarna före kommer deltagarna att strömma till. Evenemanget väntas vara slut runt kl. 21.00-21.30. Deltagarna springer/går antingen 5 eller 10 km.

Vägavstängningar

Det kommer att bli begränsad framkomlighet på Manillavägen från korsning Kaknäsvägen/ Manillavägen mellan kl.16.00-21.00. För deltagare är det körförbud.

Hunduddsvägen – på vägen råder parkeringsförbud samt begränsat framkomlighet mellan kl. 18.00-19.30.

Blockhusringen – begränsad framkomlighet mellan kl. 16.00-19.30.

Har ni frågor kring arrangemanget är ni välkomna att kontakta arrangören IFK Lidingö Friidrottsklubb och IFK Lidingö Skid & Orienteringsklubb på telefon 08-765 26 15 eller e-post stockholm@blodomloppet.se

Mer information om Blodomloppet: www.blodomloppet.se

Obs! Busslinje 69 vänder vid Kaknästornet mellan kl. 16.00-21.00 den 13-14 juni (fortsätter alltså inte ut mot Blockhusudden).

Stockholm Marathon 2 juni – så tar du dig till Thielska

29/5 2018 kl. 17:05

Under Stockholm Marathon lördag 2 juni är Djurgården avstängd för bil-, buss- och spårtrafik. Till Thielska Galleriet tar du dig lätt sjövägen med SL-färja nr 80.
Från Nybrokajen: kl 12:35 och 13:35
Från Nacka strand: kl 13:45 och 14:45
Från Lidingö: kl 13:30 och 14:30
Hela rutten med tidtabell finner du här

Till Thielska kommer du också smidigt på cykel. Cyklar finns att hyra vid tex  Sjöcaféet vid Djurgårdsbron eller vid Rent a bike, Kajplats 18, Strandvägen 18. På Djurgården finns en hyrstation, på Allmänna gränd, precis vid Djurgårdsfärjans terminal.

Gärdesloppet 20 maj påverkar busslinjen till Thielska

20/5 2018 kl. 00:14

På grund av Gärdesloppet & Prins Bertil Memorial söndag 20 maj är buss 69 till Thielska Galleriet indragen. Det lättaste sättet att ta sig till museet denna dag är en skön halvtimmes promenad från Waldemarsudde eller med SL-båt Sjövägen 80. Båten avgår från exempelvis Nybroplan till Blockhusudden.

Avgångstider 🛳
Nybroplan: 12.35, 13.35, 14.40 och 15.40

Se sl.se för mer information.

 

Vänföreningen startar insamling

10/5 2018 kl. 20:36

Thielska Galleriets Vänner initierar en kampanj med målet att samla in pengar för att skapa en vackrare miljö i caféet, som drivs av matkreatör Monika Ahlberg. Den nya caféinredningen ska anpassas efter museets unika atmosfär från sekelskiftet 1900. Målet är även att göra cafédelen mer bekväm för gästerna. För att förverkliga denna dröm sträcker Thielska Galleriets Vänner ut en hand för att be om hjälp.

Thielska Galleriets Vänner är en ideell förening med uppgift att stötta museet.

Var med och bidra till ett vackrare café

Thielska Galleriets Vänner

 

Caféet - välkommen till en ännu finare miljö

28/3 2018 kl. 13:16

Alla rummen i caféet är från och med Skärtorsdag tillgängliga efter en omsorgsfull upprustning av väggar och trägolv. Varmt välkommen att njuta av en kopp kaffe eller varma rätter i ännu vackrare rum.

Thielska Galleriets årskort

11/12 2017 kl. 15:52

Thielska Galleriets årskort kostar 340 kronor och ger fri entré till museet och dess utställningar i tolv månader från inköpsdatum.* Kortet är personligt och går att köpa på plats i museets och i vår webbshop.

Några ord om formgivningen
Kortet går i gröna nyanser och har en livlig dekor av tallkvistar och tallbarr. Inspirationen är hämtad från den jättelika jugendsoffa i betsad och snidad furu, som konstnären Gustaf Fjaestad (1868-1948) lät tillverka åt bankiren Ernest Thiel 1907–1908. Soffan står tillsammans med tillhörande bord och så kallade stabbestolar i Munchsalen på Thielska Galleriet.

*Avgifter kan tillkomma vid speciella tillfällen.

Thielska förlänger succéutställningen med Helga Henschen

11/12 2017 kl. 14:23

Nästan 10 000 personer har hittills sett jubileumsutställningen Hela Helga Henschen på Thielska Galleriet. Med över hundra inlånade verk är utställningen den största som hittills  gjorts över konstnären. Det är också en av de mest omfattande utställningarna på Thielska Galleriet de senaste åren.

– Utställningen har verkligen letat sig in i människors hjärtan och med förlängningen ger vi fler chansen att beröras av Helgas smittande energi, hennes färgrika konstnärskap och budskap om kärlek och fred, säger Thielska Galleriets chef Patrik Steorn.

Konstnären Helga Henschen föddes på Djurgården 1917 som barnbarn till Thielska Galleriets grundare, bankiren Ernest Thiel. 2017 skulle hon ha fyllt hundra. Det nya slutdatumet för utställningen blir söndag 4 februari 2018.

Läs mer om utställningen

Thielska Galleriet digitaliserar sina samlingar

25/10 2017 kl. 15:59

Thielska Galleriet har beviljats drygt 4,3 miljoner av kronor av Riksbankens jubileumsfond för att digitalisera sina samlingar av målningar, skulpturer, konsthantverk, möbler och textilier. Bankiren och konstsamlaren Ernest Thiel brevväxlade med förra sekelskiftets tongivande konstnärer och digitaliseringen kommer även att omfatta museets arkiv med fotografier och korrespondens. Allt kommer att göras tillgängligt på nätet i en sökbar katalog.

– Vi är oerhört glada över detta besked. Med detta anslag kommer vi att kunna göra museet ännu mer tillgängligt för forskare och en kulturintresserade allmänhet, säger museichef Patrik Steorn.

– Thielska utgör en unik helhet som hemmuseum och databasen kommer att innehålla korsreferenser mellan brev, fotografier och konstverk, men också mellan byggnader och dess interiörer.

Thielska Galleriet är ett av de första offentliga hemmuseerna i Sverige. Det öppnade för publiken 1926 och symboliserar en viktig och dynamisk period i svensk och europeisk historia. Kärnan i museet är bankiren och konstsamlaren Ernest Thiel och hans familjs stora samling av nordisk symbolistisk konst.

Arbetet med digitaliseringen kommer att inledas vid årsskiftet 2017/2018 och är planerat att pågå under tre år.

Torsdag 12 oktober stänger museet kl 17.00

05/10 2017 kl. 16:45

På grund av omhängningsarbete inför den stora Helga Henschen-utställningen som snart öppnar stänger museet kl 17 torsdagen den 12 oktober.

Thielska Galleriet sörjer Magdalena Ribbing

30/9 2017 kl. 11:26

Magdalena Ribbing.

Thielska Galleriet sörjer Magdalena Ribbing (1940-2017), som gick bort i fredags kväll. Sedan 2014 har Magdalena varit ordförande i Thielska Galleriets Vänner och har varit en engagerad ambassadör för museet. Hon delade sin stora kunskap, värme och karisma med museets publik under många uppskattade kvällar, och med värme minns vi Magdalenas entusiasm vid bokbordet under den årliga julmarknaden. Magdalena var släkt med Ernest Thiel och kunde berätta om familjen på ett helt personligt och unikt vis. Med stor sorg tar vi farväl av en av museets allra käraste vänner, och sänder djupt deltagande till Magdalenas familj.

Ta båten från Nybrokajen 2 september

02/9 2017 kl. 11:04

Lördag 2 september är det dags för Tjejmilen och delar av Djurgården är avstängd för busstrafik. Bästa sättet att ta sig till Thielska Galleriet är att ta båten från Nybrokajen eller att cykla.

För avgångstider med båt från Nybrokajen till Thielska, se SL:s hemsida, klicka här

Varmt välkommen!

Ta båten från Nybrokajen lördag 26 augusti

25/8 2017 kl. 14:46

Lördag 26 augusti infaller Tough Viking-loppet och delar av Djurgården är avstängd för busstrafik. Bästa sättet att ta sig till Thielska Galleriet är ta båten från Nybrokajen eller att cykla.

För avgångstider med båt från Nybrokajen till Thielska, se SL:s hemsida, klicka här

Varmt välkommen!

Thielska Galleriet lånar ut Edvard Munchs "Förtvivlan" till prestigemuseer i USA

20/6 2017 kl. 03:11

Thielska Galleriet har genomdrivit en ändring av stadgarna som möjliggör utlån av konstverk till internationella museer utanför Norden. Beslutet fattades av Kammarkollegiet i november 2016 och innebär att Edvard Munchs centrala målning, självporträttet Sjuk stämning vid solnedgång. Förtvivlan från 1892, visas i utställningen Edvard Munch. Between the Clock and the Bed, som öppnar på San Fransisco Museum of Modern Art på lördag (midsommarafton) den 24 juni. Stadgeändringen ligger i linje med konstvärldens internationalisering när det gäller utställningar och konstvetenskaplig forskning.

Stiftelsen Thielska Galleriet grundades år 1924 och beslutet om att begränsa utlånen till enbart nordiska länder fattades under kalla kriget på 1950-talet. Även om enstaka undantag gjorts är de formella hindren nu undanröjda.

– Att visa konstsamlingen i sin miljö på Thielska blir högsta prioritet också i fortsättningen, men med beslutet kommer en större och bredare publik att kunna ta del av museets konstskatter, säger Patrik Steorn, som drivit frågan om internationella utlån sedan han tillträdde som museichef 2015.

– Intresset för svensk och nordisk konst från sekelskiftet 1900 växer inom museivärlden och den akademiska forskningen. På sikt betyder det också att vi kan inleda samarbeten som gör att publiken kan få se mer konst i Stockholm från internationella samlingar.

Sjuk stämning vid solnedgång. Förtvivlan är den första i Edvard Munchs serie av ångestmålningar, varav Skriet från 1893 är den mest kända. Konstnären har gestaltat sin känslostorm på ett sätt som fått stor spridning även utanför konstvärlden, och idag intar verket en självklar plats i populärkulturen.

– Sjuk stämning vid solnedgång. Förtvivlan utgör en fantastisk tillgång för utställningen, och vi betraktar verket som ett enastående exempel från konstnärens tidiga period, säger Gary Garrels, förste intendent vid San Fransisco Museum of Modern Art.

Utställningen Edvard Munch. Between the Clock and the Bed kretsar kring konstnärens självporträtt och spänner över ett livsverk. Bakom satsningen står San Fransisco Museum of Modern Art, The Metropolitan of Art, New York samt Munchmuseet i Oslo.

Thielska Galleriet har med tolv oljemålningar och nästan hundra grafiska blad en av de största samlingarna av Edvard Munchs konst utanför Norge. Konstsamlaren Ernest Thiel i Stockholm var Munchs viktigaste mecenat under en period i början av 1900-talet och köpte de flesta verken direkt av konstnären. Munchsalen på museet är uppkallad efter den norske konstnären och där hänger hans målningar än idag.

https://www.sfmoma.org/exhibition/edvard-munch-between-clock-and-bed/

https://www.thielskagalleriet.se/edvard-munch/

Ta båten till Thielska under Stockholm Marathon

03/6 2017 kl. 01:08

Idag lördag 3 juni är det Stockholm Marathon. Bästa sättet att ta sig till Thielska Galleriet är att cykla eller att ta färjan från Nybroplan. Följande avgångstider gäller för båten från Nybroplan enligt SL:s hemsida:
12:35, 13:35, 14:40, 15:40.

Ett ljudkonstverk för Thielska Galleriets audioguide

07/11 2016 kl. 15:01

Interludes / Mellanspel Photo: Ben Nemerofsky Ramsay

Interludes / Mellanspel. Foto: Benny Nemerofsky Ramsay

Upplev Thielska på ett nytt sätt – med ljudkonst! Konstarterna har alltid samverkat på Thielska Galleriet. Ernest Thiel skrev själv dikter och ett urval  av dem tonsattes av kompositören Hugo Alfvén: Skogen sover och Jag längtar dig tillhör kanske de mest kända.

Den kanadensiske konstnären Benny Nemerofsky Ramsay har utgått från sju av dessa sånger och parat ihop dem med lika många konstverk ur museets samling av nordisk sekelskifteskonst. Han har skrivit personliga reflektioner – mellanspel – över konstens, musikens och känslornas krafter. Ljudspåren ger röst till huset och till konstverken och bjuder in besökaren till ett personligt möte med museet.

Interludes/Mellanspel går att lyssna på direkt här på hemsidan eller i Thielska Galleriets audioguide i appen A Guided Tour Guiden finns både på svenska och engelska. Konstnären läser själv i den engelska versionen, poeten Clara Diesen gör den svenska rösten. Sångerna framförs av baryton Mattias Nilsson och pianist Anna Christenssen.

Konstverk som finns med i appen

 1. Arkivskåpet. Arkivrummet
 2. Carl Larsson: Porträtt av Signe Thiel, 1900. Salongen
 3. Nietzsches dödsmask. Tornrummet
 4. Eugène Jansson: Nocturne, 1901. Matsalen
 5. Johannes Collin: Neger, 1915. Kupolrummet
 6. Gustaf Fjaestad: Soffgrupp, 1907. Munchsalen
 7. Ernst Josephson: Skiss till Näcken, 1881. Salongen

Gör så här

 1. Ladda ner appen genom att söka efter A Guided Tour i AppStore eller Google Play.
 2. Klicka på Thielska Galleriet i appens lista över museer.
 3. Välj ”Mellanspel – Benny Nemerofsky Ramsay”.
 4. Välj ett konstverk i listan och lyssna

Ladda ner appen från App Store

Ladda ner appen från Google Play

Biografi

Benny Nemerofsky Ramsay har arbetat med röst, musik och poesi i sitt konstnärskap och har sedan 2000 ställt ut i Canada och i Europa. De senaste åren har han börjat utforska audioguiden som ett konstnärligt medium, bland annat på Polin, museet för polska judars historia i Warszawa och Kunsthistorisches Museum i Wien. Nemerofsky Ramsay har varit IASPIS-stipendiat i Stockholm i två omgångar under 2016 för att fördjupa sig i samlingarna på Thielska Galleriet och genomföra arbetet för Interludes/Mellanspel med texter och inspelningar på plats.

Läs mer om Benny Nemerofsky Ramsay

 

 


Mellanspel nr.1 - Djupt hos friborna människor bor

 


Mellanspel nr.2 - En enda vardt mitt hjärta givet

 


Mellanspel nr. 4 - Du är stilla ro

 


Mellanspel nr.5 - Jag längtar dig

 


Mellanspel nr.6 - Skogen sofver

 


Mellanspel nr.7 - Se, du kom med jubel och sång i hågen